Svävande taket, Vällingby

 

”Svävande taket” utgör en del i förnyelsen av Vällingby Centrum. Taket ligger högt över befintliga gaturum och kvarter och förbättrar shoppingklimatet utan att frångå stadskärneidén med öppna torg och gator. Projektet är resultatet av en vinst i ett parallellt uppdrag 2003. Svävande taket tilldelades Svenska stålbyggnadspriset och European Steel Design Award 2007.

 
 
  • Uppdragsgivare: Svenska Bostäder
  • År: 2006-2009
  • Plats: Vällingby centrum, Stockholm
  • Fotograf: Kasper Dudzik

”Svävande taket” utgör en del i förnyelsen av Vällingby Centrum. Taket ligger högt över befintliga gaturum och kvarter och förbättrar shoppingklimatet utan att frångå stadskärneidén med öppna torg och gator. Projektet är resultatet av en vinst i ett parallellt uppdrag 2003. Svävande taket tilldelades Svenska stålbyggnadspriset och European Steel Design Award 2007.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE