T-Karolinska

 

En ny stadsdel planeras inom Norra Station- och Karolinskaområdena. Detta ställer nya krav på kollektivtrafiken till området som idag utgörs av busstrafik. Tunnelbanestation Odenplan byggs ut med en ny plattform med kopplingar till Citybanans pendeltågsstation, och en ny tunnelbanestation anläggs inom Karolinskaområdet.

 

 
 

En ny stadsdel planeras inom Norra Station- och Karolinskaområdena. Detta ställer nya krav på kollektivtrafiken till området som idag utgörs av busstrafik. Tunnelbanestation Odenplan byggs ut med en ny plattform med kopplingar till Citybanans pendeltågsstation, och en ny tunnelbanestation anläggs inom Karolinskaområdet.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE