Tillbyggnad till Rådhuset

 

Parallellt uppdrag i samband med en planerad omorganisation av Tingsrätten i Stockholm. Avsikten med uppdraget var att pröva olika lägen och sätt att addera en ny volym om ca 6000 m2 till det befintliga rådhuset. Volymen skulle innehålla kansli med ca 150 arbetsplatser, sessionssalar och en allmän hall med servering.

 

 
 

Parallellt uppdrag i samband med en planerad omorganisation av Tingsrätten i Stockholm. Avsikten med uppdraget var att pröva olika lägen och sätt att addera en ny volym om ca 6000 m2 till det befintliga rådhuset. Volymen skulle innehålla kansli med ca 150 arbetsplatser, sessionssalar och en allmän hall med servering.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE