Kv Dekanen: Trädgårdspusslet

 

Tillsammans med Sydväst arkitektur och landskap, har vi genomfört ett parallellt uppdrag i kvarteret Dekanen i Malmö för att visa en möjlig omgestaltning som skapar en blandad och levande bostadsmiljö.

Kv Dekanen ligger nära många delar av Malmö, men hör inte riktigt till någon av dem. Malmö centrum med shopping och kultur i norr, sjukhuset i söder med Malmös största koncentrat av arbetsplatser och studenter, Pildammsparken med sport och friluftsliv i väster och bostadskvarteren och kulturlivet runt Möllevången i öster. Vårt förslag länkar ihop dessa områden genom stråk och attraktionspunkter så som trädgårdarna och multihallen.

I vårt förslag präglas Dekanen av en öppenhet och tillgänglighet. Vi skapar en intim plats för alla. I förslaget är därför de privata platserna förlagda till terrasser och tak, medan markbelägna trädgårdar och uterum är öppna och tillgängliga för alla.

Trädgårdstemat i Dekanen bygger på tre motiv. För det första ger det en ny grön skala i området, som kompletterar omkringliggande större stadsrum och parker. Det andra motivet är trädgården som en stark bild för möten mellan människor och mellan människor, växter och djur. Det tredje motivet är att skapa en förändringsbenägen, robust och varierad struktur som på ett bra sätt underbygger arbetet med hållbart stadsbyggande och ekosystemtjänster.

 
 
  • Uppdragsgivare: Malmö stad
  • År: 2016
  • Plats: Malmö

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE