Tvärbana Norr – Solnagrenen

 

Mellan 2007 och 2014 har vi arbetat med Tvärbana Norr, Solnagrenen, från tidiga skisser och utredningar till färdiga bygghandlingar. Solnagrenen är en förlängning från Alvik till Solna Station – nästan 7 km ny tvärbana. Sträckningen genom kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg innebär att Tvärbanan dras dels genom områden med bebyggelse, dels genom grönområden och på bro över vatten. Banan går i huvudsak på separat banvall, intill trafikleder samt genom tunnlar och på broar, men också i gata.

Uppdraget har i ett första skede omfattat framtagande av ett gestaltningsprogram för hela Tvärbana Norr där typutformningar och gemensamma karaktärer arbetats fram i samarbete med Lab71. I det andra skedet har utredningar och projektering av hållplatser, plattformar, plattformsutrustning, tråg, plattformstak, stödmurar m.m för hållplatserna Solna Centrum och Solna Station utförts. Stationerna Solna Centrum och Solna station färdigställdes 2013-14.

 
 

Mellan 2007 och 2014 har vi arbetat med Tvärbana Norr, Solnagrenen, från tidiga skisser och utredningar till färdiga bygghandlingar. Solnagrenen är en förlängning från Alvik till Solna Station – nästan 7 km ny tvärbana. Sträckningen genom kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg innebär att Tvärbanan dras dels genom områden med bebyggelse, dels genom grönområden och på bro över vatten. Banan går i huvudsak på separat banvall, intill trafikleder samt genom tunnlar och på broar, men också i gata.

Uppdraget har i ett första skede omfattat framtagande av ett gestaltningsprogram för hela Tvärbana Norr där typutformningar och gemensamma karaktärer arbetats fram i samarbete med Lab71. I det andra skedet har utredningar och projektering av hållplatser, plattformar, plattformsutrustning, tråg, plattformstak, stödmurar m.m för hållplatserna Solna Centrum och Solna Station utförts. Stationerna Solna Centrum och Solna station färdigställdes 2013-14.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE