Valparaiso

 

I samarbete med Nivå och Ramböll, utförde Rundquist arkitekter 2012-13 parallella uppdrag för stadsstrukturer för de båda stadsdelarna Valparaiso och Frihamnen som båda ska utvecklas i samverkan med omgivande stad och med hamnen. Under 2013-16 har ett bearbetningsarbete till underlag för kommande detaljplaner bedrivits.

 
 

I samarbete med Nivå och Ramböll, utförde Rundquist arkitekter 2012-13 parallella uppdrag för stadsstrukturer för de båda stadsdelarna Valparaiso och Frihamnen som båda ska utvecklas i samverkan med omgivande stad och med hamnen. Under 2013-16 har ett bearbetningsarbete till underlag för kommande detaljplaner bedrivits.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE