Västra Hamnen, Malmö

 

Parallellt uppdrag för utvecklingen av Västra Hamnen. Genom att Pildammsstråkets huvudgator leds in i hamnen integreras det nya området med den gamla staden – Malmö möter slutligen havet. Nya och gamla kajkanter skapar ett system av kanaler som väver samman mötet mellan hav och stad. Projekt i samarbete med KHR arkitekter AS.

 

 
 

Parallellt uppdrag för utvecklingen av Västra Hamnen. Genom att Pildammsstråkets huvudgator leds in i hamnen integreras det nya området med den gamla staden – Malmö möter slutligen havet. Nya och gamla kajkanter skapar ett system av kanaler som väver samman mötet mellan hav och stad. Projekt i samarbete med KHR arkitekter AS.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE