Yttre Ringvägen Malmö

 

1:a pris i inbjuden tävling 1995 med följande utveckling av designkoncept och projektering av ca 45 brolägen för Yttre Ringvägen – Öresundsanslutningen. Förslaget innebar en enkel men väl sammanhållen broarkitektur med olika tillämpningar inom samma grammatik för hela vägprojektet. Efter vinsten gavs uppdraget att i samarbete med konstruktör projektera för ett antal delsträckor, samt att utveckla ett koncept/program som underlag för andra konsultgrupper inom vägprojektet. Projektering 1995-1998, invigning i samband med Öresundsbrons öppnande 2000. Projekt i samarbete med KHR arkitekter AS. Foto: Martin Sundström

 

 
 

1:a pris i inbjuden tävling 1995 med följande utveckling av designkoncept och projektering av ca 45 brolägen för Yttre Ringvägen – Öresundsanslutningen. Förslaget innebar en enkel men väl sammanhållen broarkitektur med olika tillämpningar inom samma grammatik för hela vägprojektet. Efter vinsten gavs uppdraget att i samarbete med konstruktör projektera för ett antal delsträckor, samt att utveckla ett koncept/program som underlag för andra konsultgrupper inom vägprojektet. Projektering 1995-1998, invigning i samband med Öresundsbrons öppnande 2000. Projekt i samarbete med KHR arkitekter AS. Foto: Martin Sundström

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE