BROAR I INRE HAMNEN NORRKÖPING

 

Broarna utgör viktiga kommunikationslänkar i utvecklingen av den framtida Inre hamnen och de är även ett viktigt gestaltningsinslag i det offentliga rummet. Funktionsmässigt så är broarna en del av ett gångfartsområde där trafiken anpassar sig efter de gående. Två av de tre broarna rymmer installationer så som sopsug och vatten.

Gestaltningen har sin utgångspunkt i Inre hamnens industriella identitet och hamnlandskap, där containrar och lyftkranar stått för inspiration. Broarna ska likt dessa objekt se “ditställda” ut snarare än permanenta inslag. Broarna är i stål och den turkosa färgen är hämtad från områdets kulörprogram som definierats bland annat av de befintliga lyftkranarna och som därmed knyter an till platsens historiska identitet.

De tvärgående balkarna är blottade längs med brons kanter och det är endast delen i mitten där installationsrören ligger som är sluten med underifrån demonterbara luckor. Balkarna linjerar med mellanrummen mellan räckessegmenten som består av gallerdurk.

Brons karaktär förstärks vid dygnets mörka timmar med en belysningslist som belyser insida räcke/gallerdurk.

 
 
  • Uppdragsgivare: Norrköpings kommun
  • År: 2016-2018
  • Plats: Inre hamnen Norrköping

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE