INFO

 

Vårt fokus ligger på högkvalitativ gestaltning i det offentliga rummet! Våra projekt spänner från stadsutveckling på idénivå till byggnader och anläggningar som kan karaktäriseras som ”nyttoarkitektur” – terminaler, stationer, broar och stadsmiljöer. Kraven på teknik och funktion är många gånger dominerande men samtidigt det som genererat speciella arkitektoniska kvaliteter. Flera av uppdragen är resultat av 1:a priser i tävlingar eller parallella uppdrag och vi har belönats med både Kasper Salinpriset, för Arlanda Pir F, och European Steel Design Award, för Svävande Taket i Vällingby Centrum. Våra uppdragsgivare är främst statliga verk, kommuner eller offentligt ägda bolag och vi arbetar genom alla skeden i kommunal planering, väg- och järnvägsplanering och fram till förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE