NYA TUNNELBANAN STOCKHOLM

 

Gula linjen

Stockholm växer och tunnelbanan byggs ut med tre linjer. &Rundquist är arkitekt för Gula linjen med tre nya stationer: HagastadennHagalundArenastaden.

Uppdraget omfattar stationsutformning från planering till projektering och framtagande av en Typstation som ligger till grund för utbyggnaden av samtliga nya stationer på de tre linjerna.

Gestaltningen av de nya stationerna bygger vidare på en tradition i Stockholms tunnelbana där varje station har ett unikt uttryck, men där nya krav på komfort, teknik och säkerhet givit andra förutsättningar för stationsrummens arkitektur. Varje station kommer att gestaltas i samverkan med konstnärer.

Mer information om projektet hos SLL

 
 
  • Uppdragsgivare: FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting
  • År: 2014-2022
  • Plats: Stockholm och Solna

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE