Örebro Södra

 

Framtida Örebro Södra öppnar upp och utvecklas till en aktiv mötesplats i staden som erbjuder många olika funktioner och utbud kring stationen, på vägen i stadens rörelser.
Tillsammans med Nivå landskapsarkitektur, har vi genomfört ett parallellt uppdrag för att visa gestaltningsmöjligheter för en blandad och levande stadsmiljö i kvarteret runt Södra station i Örebro.
Nya byggrätter förlänger stadsstrukturen in mot stationsplattformarna med nya aktiva fasader och allmänna platser. Rörelsemönstren tätnar och intensifieras runt stationen som utvecklas till en optimerat pendelstopp med lättillgängliga och planskilda entréer i varje plattformsände. Den nya norra entrén tillgängliggöras med en gångbro, medan den södra entrén ligger i en ny nedsänkt gc-koppling under järnvägen i Södra alléns förlängning.
Framtida bil- och bussangöringen till pendeltågsstationen omorganiseras som kantstensangöringar och en parkeringsyta anläggs längs Svartå bangata.
Eugénparken utvecklas från stilla stationspark till grön målpunkt för rekreation. Parken utvecklas med paviljonger och servering och en ny planskild passage och entré till södra station ger en utmärkt tillgänglighet från stadsdelarna både öster och väster om järnvägen.

 
 
  • Uppdragsgivare: Örebro kommun
  • År: 2017
  • Plats: Örebro

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE