Stålentré, Arkitekturgalan

 

Stålbyggnadsinstitutet SBI är uppdragsgivare och partner till Arkitekturgalan som år 2017 äger rum på Cirkus i Stockholm. Uppgiften är att inför galan skapa en förlängd entré, som galagästerna ska passera igenom. Porten ska förhöja galakänslan av festlighet och inspirera till användandet av stål på ett lockande och intresseväckande sätt. Projektet hade en mycket begränsad tidplan och i starten ställdes vissa krav, tex. att entrén ska kunna transporteras i ett stycke, färdigmonterad, och att porten ska kunna byggas av standardprodukter. I förslaget ”Fyrkantsröra” löses uppgiften genom att enkla standardprodukter i stål, kapade och sammanfogade, formar en port med intrikat mönsterverkan och en stark materiell närvaro. En rå och direkt materialanvändning som spelar med insida/utsida, mellan täthet och genomsläpp och silar ljuset över de anländande galagästerna.

 
 
  • Uppdragsgivare: SBI, Stålbyggnadsinstitutet
  • År: 2017
  • Plats: Stockholm

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE