TEKNIKBYGGNADER I HAMMARBY SJÖSTAD

 

Rundquist (tidigare KHR Rundquist) arkitekter har arbetat med flera olika uppdrag inom Hammarby Sjöstad som ingår i miljösatsningen och är påtagliga i den offentliga gatu- och stadsmiljön. De har alla inneburit högt ställda krav på arkitekturen som en viktig symbolfråga för att uppvärdera dessa tekniska funktioner.

Ett gemensamt utformningstema, som tillkommit i vårt projekt för Allébron, är en arkitektonisk grammatik med skiffer som ett bärande tema

Pumpstation Sickla udde för Stockholm Vatten AB omfattar en pumpstation, en elnätstation och dagvatttenmagasin. Förutom de tekniska funktionerna utgör stationen en viktig länk för gående mellan gata och parkstråk och erbjuder dessutom en utkiksplats mot Söders höjder.

Teknikbyggnad  för SL innehåller en likriktarstation för Tvärbanan. Byggnaden ligger ca 150 meter norr om Pumpstationen och de bildar tillsammans en ensemble vid Hammarby sjös strandkant och längs parkstråket.

 
 
  • Uppdragsgivare: Stockholms stad, Stockholm Vatten, SL
  • År: 2000 - 2003
  • Plats: Hammarby Sjöstad

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE