PÅ ARKIPELAGO

 

Vi har haft en bra dag på Arkipelago-mässan och träffat KTH:s arkitekturstudenter. Vi anordnade en skisstävling under mässan och vi kommer att presentera vinnarna på måndag.
Söker du praktik, skicka intresseanmälan till [email protected]. Vi letar efter en praktikant med kandidatexamen, för ett år med början i augusti.

 
 

BRO UNDER PRODUKTION

 

Vår bro över Husarviken i Stockholm är under produktion. Bron svetsas ihop på verkstaden Sonstorps Mekaniska i Hällestad.

 
 

MERITPRIS FÖR TRÄTORNEN

 

The Canadian Wood Council belönade våra trätorn med det Internationella Meritpriset inom 2017 års Wood Design and Building Awards Program.

Programmet Wood Design Awards syftar till att visa exceptionella träkonstruktioner och till att utmana gränserna för vad som är möjligt inom träbyggnation.

 
 

MEDVERKANDE ARKITEKTER TILL &R

 

Vi söker arkitekter med minst två års arbetslivserfarenhet från arkitektkontor, efter din examen från masterutbildning.

Om &Rundquist:
Vårt fokus ligger på högkvalitativ gestaltning i det offentliga rummet och våra projekt spänner från stadsutveckling på idénivå till byggnader och anläggningar som kan karaktäriseras som ”nyttoarkitektur” – terminaler, stationer, broar och stadsmiljöer. Kraven på teknik och funktion är många gånger dominerande men samtidigt det som genererat speciella arkitektoniska kvaliteter. Flera av uppdragen är resultat av 1:a priser i tävlingar eller parallella uppdrag och vi har belönats med en rad priser som European Steel Design Award, European Concrete Design Award, Trafikverkets Arkitekturpris och Kasper Salinpriset.

Om dig:
Vi söker dig med stort intresse och förmåga att arbeta med offentliga funktioner i både stadens skala och i komplexa byggnader. Du trivs att arbeta självständigt efter uppsatta mål och med lyhördhet samverka med både andra arkitekter och andra kompetensområden. Även viktigt att viktigt att tydligt kunna visa på ambition och intresse för den typ av offentliga uppgifter som vi arbetar med.

• Du har examen (eller fullgjord utbildning) på mastersnivå i arkitektur
• Minst två års erfarenhet av arbete som arkitekt efter dina studier
• Intresse av gestaltning och projektering
• Flytande svenska i tal och skrift (observera att detta är ett krav)

I värderingen ingår även färdigheter i de program vi främst arbetar med: AutoCad, Revit, Adobe CS, Rhino och Sketch Up.

Intervjuer sker löpande. Skicka personlig brev, CV, samt max 5 referensprojekt i PDF-format (max 10 MB) till [email protected]

 

 
 

BROAR I INRE HAMNEN NORRKÖPING

 

På uppdrag av Norrköping kommun arbetar vi med tre broar i Inre hamnen i Norrköping. Broarna utgör viktiga kommunikationslänkar i utvecklingen av den framtida Inre hamnen och de är även ett viktigt gestaltningsinslag i det offentliga rummet.

Broarna är i stål och kommer att byggas färdigt på fabrik och lyftas på plats på kajen under nästa år, 2018.

 
 

STADSUTVECKLING I ST ERIKSOMRÅDET

 

På uppdrag av SLL och Stockholms stad har vi, i samarbete med Nivå landskapsarkitektur och Tyréns trafik, utfört en parallellskiss där vi utredde olika möjligheter för framtida utveckling av St Eriksområdet i Stockholm.

 
 

SLUTREDOVISNING PÅ LTH

 

Delia, vår stadsplanerare, är tillbaka efter två inspirerande dagar på Arkitekturskolan i Lund. Hon deltog som gästjury vid studioprojektet Urban Dynamics slutredovisning på Internationella masterprogrammet för Sustainable Urban Design.

 
 

GALAENTRÉ TILL CIRKUS

 

Till Arkitekturgalan på Cirkus den 28 november fick vi i uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet att rita en festlig entréportal i stål. Tidplanen var pressad och från första skiss till färdig entré på plats tog det endast tre veckor, tack vare gott samarbete med Stålbyggnadsinstitutet, Smederna AB som stod för svetsarbetet, och Far from standard som utförde belysningen. Vi är mycket nöjda med resultatet och tycker att det var en väldigt kul uppgift!

 
 
 
FLER INLÄGG > 1 2 3 7

TEL +46 8 545 132 80 / [email protected]