VI VÄXER!

 

&Rundquist växer med nya medarbetare, varmt välkomna!

 
 

RINKEBYBRON WAF FINALIST

 

Rinkebybron är finalist i World Architecture Festival (WAF) Awards, i kategorin ”Transport – Completed Buildings”. Vinnaren kommer att meddelas den 16-18 november, under WAFs galamiddag i Berlin.

WAF är världens största internationella event inom arkitektur. Det inkluderar världens största program för arkitekturutmärkelser, med live presentationer av projekt inför jury. Mer än 2000 arkitekter från 60 länder deltar i WAF.

 
 

TÄBYRONDELLERNA FÅR PRIS

 

Täby centrums cirkulationsplatser får det europeiska betongpriset European Concrete Award i kategorin civil engineering, som delas ut i Rom den 28e oktober.
Priset delas ut av European Concrete Societies Network (ECSN) vartannat år för att främja samarbetet mellan betongföreningarna i elva europeiska länder, samt uppmuntra utvecklingen av betongteknik och användningen av betong i Europa.

Täby centrums cirkulationsplatser fick även Trafikverkets Arkitekturpris 2015 och Svensk Betongs pris ”Helgjutet” 2015.

 
 

&R RITAR GULA LINJEN

 

Stockholm växer och tunnelbanan byggs ut med tre linjer. &Rundquist är arkitekt för Gula linjen med tre nya stationer: Odenplan, Hagastaden och Arenastaden.

Uppdraget omfattar stationsutformning från planering till projektering och framtagande av en Typstation som ligger till grund för utbyggnaden av samtliga nya stationer på de tre linjerna.

 
 

KALLHÄLL STATION VÄXER FRAM

 

&Rundquist var nyligen på platsbesök på Kallhäll station som är under uppbyggnad…!

 
 

TÄBYRONDELLERNA FICK PRISER

 

Täby centrums cirkulationsplatser fick priset ”Helgjutet” som delas ut vartannat år av Svensk Betong. Priset är instiftat för att uppmärksamma de helgjutna lösningarnas möjligheter att skapa god arkitektur och/eller nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande.

Täby Centrums cirkulationsplatser även fick Trafikverkets Arkitekturpris som delas ut av Trafikverket vartannat år. Sveriges Arkitekter administrerar priset. Trafikverkets arkitekturpris ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas skulle ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra.

Båda priserna delades ut i Stockholm den 19e november.

 
 

NOMINERADE TILL TRÄPRISET 2016

 

Trätornen i nationalstadsparken för Norra Länken nominerade till Träpriset 2016!

Träpriset är ett arkitekturpris instiftat av Svenskt Trä och en av Sveriges största och mest kända arkitekturtävlingar. Träpriset delas vart fjärde år ut till en byggnad uppförd i Sverige som representerar god arkitektur i trä och som speglar och utvecklar den tid vi lever i. I Träpriset 2016 har sammanlagt 139 bidrag deltagit. Av dessa har juryn nominerat tio bidrag. Vinnaren presenterades den 9 mars 2016 på Nalen i Stockholm.

 
 

TÄVLAR I NORRTÄLJE

 

&Rundquist har lämnat förslag i parallellt uppdrag för en ny gång- och cykelbro över hamnbassängen i Norrtälje.

Förslaget är en öppningsbar svängbro, som i sin svepande form och rörelse över vattnet inbjuder till vistelse och utblickar.

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 15 16 17 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE