TÄBYRONDELLERNA FICK PRISER

 

Täby centrums cirkulationsplatser fick priset ”Helgjutet” som delas ut vartannat år av Svensk Betong. Priset är instiftat för att uppmärksamma de helgjutna lösningarnas möjligheter att skapa god arkitektur och/eller nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande.

Täby Centrums cirkulationsplatser även fick Trafikverkets Arkitekturpris som delas ut av Trafikverket vartannat år. Sveriges Arkitekter administrerar priset. Trafikverkets arkitekturpris ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas skulle ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra.

Båda priserna delades ut i Stockholm den 19e november.

 
 

NOMINERADE TILL TRÄPRISET 2016

 

Trätornen i nationalstadsparken för Norra Länken nominerade till Träpriset 2016!

Träpriset är ett arkitekturpris instiftat av Svenskt Trä och en av Sveriges största och mest kända arkitekturtävlingar. Träpriset delas vart fjärde år ut till en byggnad uppförd i Sverige som representerar god arkitektur i trä och som speglar och utvecklar den tid vi lever i. I Träpriset 2016 har sammanlagt 139 bidrag deltagit. Av dessa har juryn nominerat tio bidrag. Vinnaren presenterades den 9 mars 2016 på Nalen i Stockholm.

 
 

TÄVLAR I NORRTÄLJE

 

&Rundquist har lämnat förslag i parallellt uppdrag för en ny gång- och cykelbro över hamnbassängen i Norrtälje.

Förslaget är en öppningsbar svängbro, som i sin svepande form och rörelse över vattnet inbjuder till vistelse och utblickar.

 
 

Sundsvallsbron WAF finalist

 

Sundsvallsbron var finalist i World Architecture Festival (WAF) Awards, i kategorin ”Transport – Completed Buildings”. Henrik Rundquist och Peter Leuchsenring var i Singapore den 6 november och presenterade projektet framför en internationell jury.

WAF är världens största internationella event inom arkitektur. Det inkluderar världens största program för arkitekturutmärkelser, med live presentationer av projekt inför jury. Mer än 2000 arkitekter från 60 länder deltog i WAF.

Sundsvallsbron är även med i det nya numret av Detail structure 2/2015. Artikeln fokuserar på konstruktionsprocessen och illustreras med tekniska detaljer.

Sundsvallsbron fick också det Europeiska Stål Design Priset 2015, som delades ut i Istanbul den 15e september.

Europeiska Stål Design Priset tilldelas av ECCS vartannat år för att främja kreativ och framåtsträvande användning av stål i arkitektur och byggnad i Europa.

 
 

SUNDSVALLSBRON FICK ECCS PRISET 2015

 

Sundsvallsbron fick ECCS Eurpean Steel Design Award 2015, som delades ut i Istanbul den 15e september.

European Steel Design Awards tilldelas av ECCS vartannat år för att främja kreativ och framåtsträvande användning av stål i arkitektur och byggnad i Europa.

Sundsvallsbron är även nominerad till årets World Architecture Festival (WAF) Award i kategorin ”Transport – Completed Buildings”.

Alla finalistprojekt kommer att ställas ut på WAF London den 24-27 juni, i samband med London Arkitekturfestival. WAF är världens största internationella event inom arkitektur. Det inkluderar världens största program för arkitekturutmärkelser, med live presentationer av projekt inför jury. Mer än 2000 arkitekter från 60 länder deltar i WAF.

Vinnaren kommer att meddelas den 6 november, under WAFs galamiddag i Singapore.

 
 

&R tävlar om broar i Danmark

 

I internationella samarbetaren tävlar vi om två olika broar i Danmark.

Frederiksholmsløbet
Tillsamans med Rambøll deltar vi i en designtävling för en ny väg-, gång- och cykelbro mellan ‘Enghave Brygge‘ och ‘Teglholmen‘, över ‘Frederiksholmsløbet‘. Bron blir en del av en ny pulsåder av trafik genom det nya utvecklingsområdet i Köpenhamns södra hamn, Danmark.

Masnedsund Railway Bridge
Tillsammans med Cowi och Aarsleff deltar vi i en design, planering och genomförande tävling om civila- och byggnadsverk av E3005 Nya Järnvägsbro Masnedsund. Detta är i samband med uppgraderingen av järnvägslinjen mellan Ringsted och Holeby i det geografiska området i södra Själland och Lolland – Falster, Danmark.

 
 

HENRIK RUNDQUIST I ÅRETS KASPER SALINJURY

 

Henrik Rundquist är en del av årets Kasper Salinjury, vars arbete för att ta fram en vinnare startade i april 2015.

Kasper Salin-priset utdelas årligen av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass. Det anses vara det förnämsta priset i sitt slag i Sverige. Vinnaren kommer att meddelas den 19 november, under Arkitekturgalan i Stockholm.

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 15 16 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE