GULA LINJEN

 

Vi arbetar för fullt med stationerna längs tunnelbanans nya gula linje. Utformningen av stationerna görs i nära samarbete med de utvalda konstnärerna, Pia Törnell, Åsa Jungnelius och inges idee.

 

 
 

&R I JURYARBETE

 

Henrik Rundquist sitter i juryn för Trafikverkets arkitekturpris 2017. Priset delas ut av Trafikverket vartannat år och ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra. Nominering senast 24 maj.

Bild från Umeå Östra av White Arkitekter, mottagare av priset 2013. Foto: Kasper Dudzik

 

 
 

FINALIST I ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD

 

Vår bro över Rinkebystråket är finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2017!
Juryns motivering lyder: ”Ingenjörskonst möter arkitektur med mänsklig utgångspunkt. Bron ger trafiksepareringen ett nytt ansikte och därmed också nya möjligheter. Den är anpassad efter de boendes behov med sin mötesplats på mitten. Den stärker områdets identitet med ett skulpturalt uttryck. Enkelt, tydligt och fantasifullt.”

 

 
 

WORKSHOP NORRA KYMLINGE

 

Vi är glada att över att &Rundquist som en del av Mandaworks team tillsammans med Lola Landscape, Ekologigruppen och Noema har valts ut för att delta i en fyra dagar lång internationell workshop om stadsutveckling i Norra Kymlinge i Stockholm. Workshopen anordnas av Vasakronan och fokus är att planera och utreda förutsättningar för att skapa en hållbar och resilient stadsdel, som ligger i framkant vad gäller innovation och utveckling. Visionen är att skapa ”den bästa stadsdelen för världen”. Vi ser fram emot en spännande och utmanande uppgift!

 
 

&R PÅ LTH

 

Vår stadsplanerare Delia Moldoveanu deltar i juryn på Arkitekturskolan i Lund, på Internationella masterprogrammet för Sustainable Urban Design. Två inspirerande och energifyllda dagar!

 
 

&R I BETONGMAFFIAN

 

I senaste avsnittet av podcasten Betongmaffian medverkar Henrik Rundquist i ett samtal om betongens egenskaper. #25 ”Klumpig” och skön- ett program om betongens form.

 
 

BRO ÖVER VASADOCKAN PÅ PLATS!

 

Nu är vår rostfria bro över Vasadockan på Djurgården lyft på plats!

 
 

PRIS TILL KALLHÄLL STATION

 

Kallhäll station har tilldelats Järfälla kommuns pris Byggnadsmärket 2016. Priset delas ut årligen för att främja god byggnadskultur.
Motivering: ”Kallhäll station är ett fint exempel på nutida kollektivtrafikanläggning med hållbarhet, komfort och gestaltning i fokus. Byggnadernas och även brons formgivning utgår från funktionen och skapar på så sätt en ren och tydlig gestaltning. Färgsättningen, volymernas formverkan och träfasadens textur ger anläggningen kvaliteter och utgör tillsammans en välkomponerad helhet. På så sätt spelar anläggning väl in på platsen och utgör ett positivt tillskott till stadsdelsmiljön i Kallhäll. Komfort, trivsel och säkerhet för resenärerna har tillgodosetts på ett bra sätt. Uppgraderingen av stationen främjar hållbart resande.”

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 13 14 15 16 17 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE