BRO LYFTS PÅ PLATS

 

Idag lyfts Husarviksbron på plats i Norra Djurgårdsstaden!

 
 

NYA STORBRON I SUNDSVALL

 

Vi ritar nya Storbron i Sundsvalls innerstad. Läs mer här!

 

 

 
 

PÅ ARKIPELAGO

 

Tack för en trevlig dag på Arkipelago Stockholm! I samband med mässan utlyste vi en skisstävling, med uppgift att förbättra området kring Tekniska Högskolans östra tunnelbanauppgång och området mellan tunnelbanan och KTH. Idag presenterar vi vinnarna!

Förstapris togs hem av Atefek Mortazavi, och på delad 2:a-5:e plats kom Khalid Dawari, Martin Gabrielsson, Narmin Heydarnezhad, Michael Kaplan. Grattis till er!

Söker du praktik, skicka intresseanmälan till info@rundquist.se. Vi letar efter en praktikant med kandidatexamen, för ett år med början i augusti.

 
 

BRO UNDER PRODUKTION

 

Vår bro över Husarviken i Stockholm är under produktion. Bron svetsas ihop på verkstaden Sonstorps Mekaniska i Hällestad.

 
 

MERITPRIS FÖR TRÄTORNEN

 

The Canadian Wood Council belönade våra trätorn med det Internationella Meritpriset inom 2017 års Wood Design and Building Awards Program.

Programmet Wood Design Awards syftar till att visa exceptionella träkonstruktioner och till att utmana gränserna för vad som är möjligt inom träbyggnation.

 
 

MEDVERKANDE ARKITEKTER TILL &R

 

Tjänsten är tillsatt.

 

 
 

BROAR I INRE HAMNEN NORRKÖPING

 

På uppdrag av Norrköping kommun arbetar vi med tre broar i Inre hamnen i Norrköping. Broarna utgör viktiga kommunikationslänkar i utvecklingen av den framtida Inre hamnen och de är även ett viktigt gestaltningsinslag i det offentliga rummet.

Broarna är i stål och kommer att byggas färdigt på fabrik och lyftas på plats på kajen under nästa år, 2018.

 
 

STADSUTVECKLING I ST ERIKSOMRÅDET

 

På uppdrag av SLL och Stockholms stad har vi, i samarbete med Nivå landskapsarkitektur och Tyréns trafik, utfört en parallellskiss där vi utredde olika möjligheter för framtida utveckling av St Eriksområdet i Stockholm.

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 9 10 11 12 13 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE