MERITPRIS FÖR TRÄTORNEN

 

The Canadian Wood Council belönade våra trätorn med det Internationella Meritpriset inom 2017 års Wood Design and Building Awards Program.

Programmet Wood Design Awards syftar till att visa exceptionella träkonstruktioner och till att utmana gränserna för vad som är möjligt inom träbyggnation.

 
 

MEDVERKANDE ARKITEKTER TILL &R

 

Tjänsten är tillsatt.

 

 
 

BROAR I INRE HAMNEN NORRKÖPING

 

På uppdrag av Norrköping kommun arbetar vi med tre broar i Inre hamnen i Norrköping. Broarna utgör viktiga kommunikationslänkar i utvecklingen av den framtida Inre hamnen och de är även ett viktigt gestaltningsinslag i det offentliga rummet.

Broarna är i stål och kommer att byggas färdigt på fabrik och lyftas på plats på kajen under nästa år, 2018.

 
 

STADSUTVECKLING I ST ERIKSOMRÅDET

 

På uppdrag av SLL och Stockholms stad har vi, i samarbete med Nivå landskapsarkitektur och Tyréns trafik, utfört en parallellskiss där vi utredde olika möjligheter för framtida utveckling av St Eriksområdet i Stockholm.

 
 

SLUTREDOVISNING PÅ LTH

 

Delia, vår stadsplanerare, är tillbaka efter två inspirerande dagar på Arkitekturskolan i Lund. Hon deltog som gästjury vid studioprojektet Urban Dynamics slutredovisning på Internationella masterprogrammet för Sustainable Urban Design.

 
 

GALAENTRÉ TILL CIRKUS

 

Till Arkitekturgalan på Cirkus den 28 november fick vi i uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet att rita en festlig entréportal i stål. Tidplanen var pressad och från första skiss till färdig entré på plats tog det endast tre veckor, tack vare gott samarbete med Stålbyggnadsinstitutet, Smederna AB som stod för svetsarbetet, och Far from standard som utförde belysningen. Vi är mycket nöjda med resultatet och tycker att det var en väldigt kul uppgift!

 
 

FILM OM TRÄTORNEN

 

Träpriset fyller 50 år och det firar Svenskt Trä genom en digital kalender. ”Bakom varje lucka döljer sig ett filmklipp där antingen en intressant person av vår tid delar med sig av sin syn på trä, träbyggande och framtiden, eller en återblick av en tidigare byggnad i Träprisets långa historia.”

Våra trätorn som nominerades till Träpriset 2016 finns med som en lucka i kalendern.

 
 

PRIS TILL TRAFIKPLATS VÄRTAN

 

På Betonggalan 23 november tilldelades trafikplats Värtan Svensk Betongs pris Helgjutet 2017.

Juryns motivering lyder: Gestaltningen av Trafikplats Värtan, knyter på ett genialiskt sätt ihop staden och trafiken, till en plats med egen identitet av hög kvalitet! Här finns också innovativa betonglösningar där betongens materialitet, i samspel med detaljer och ljussättning, har behandlats mycket professionellt!

Läs mer här.

Foto: Kasper Dudzik

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 7 8 9 10 11 15

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE