&R FÖRELÄSER PÅ WTC

 

Vi är stolta över vår medarbetare Elsa Wifstrand, som nyligen varit i Neapel, Italien och hållit föredrag på World Tunnel Congress, ett årligt event om tunnelbyggande och innovationer. Elsa Wifstrand blev, med sin erfarenhet inom projektering av tunnelbanan och som en av grundarna av Think Deep Sweden inbjuden att tala om hur traditionen kring att arbeta med konst i Stockholms tunnelbana, nu fortsätter i vårt arbete med de nya stationerna längs Gula linjen. ”Art and Architecture, a continuing journey in the developement of the Yellow Metro Line in Stockholm”, är titeln på föreläsningen, som verkar ha engagerat många av åhörarna!

 
 

FINALIST I ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD

 

Vår bro över Husarviken är finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2019!
Juryns kommentar: ”En bro som inte bara är vacker, den kopplar också staden och ger oss nya rörelsemönster. Denna bro är ett litet tillskott som ger effekt. Det asymmetriska uttrycket som kommer ur funktionen ger en stark och intressant form.”
Rösta gärna på oss!

Foto: Kasper Dudzik

 
 

NYTT DELÄGARSKAP I &R

 

Vi är glada över att meddela att Peter Sundin nu går in som partner i &Rundquist!
Peter har arbetat på &R sedan 2006 och han har stor erfarenhet från en mängd olika projekt, just nu driver han bland annat projekteringen av de nya tunnelbanestationerna längs Gula Linjen. En ökad ägarspridning ser vi som en viktig del i arbetet med att bygga vidare på kontorets kontinuitet och stabila utveckling framåt, även på längre sikt!

 
 

BROBYGGE PÅ GÅNG!

 

Nu gjuts fundamenten till Folke Bernadottes bro, en 97 meter lång bro av rostfritt stål, ritad på uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning. Stålkonstruktionen är under tillverkning av Stål & Rörmontage i Sölvesborg och kommer att levereras och monteras på plats i maj/juni 2019. Bron, som spänner i ett svep över Djurgårdsbrunnsviken kommer att utgöra en viktig gångkoppling till södra delen av Djurgården och vi ser fram emot att se den klar och redo att användas, förhoppningsvis lagom till sommaren!

Foto: Elisabeth Rosenquist-Saidac

 

 
 

PUBLIC LUXURY I PARIS

 

14 mars invigdes utställningen Public Luxury på Svenska Institutet i Paris, där vår fysiska modell för den planerade tunnelbanestationen Hagastaden ingår som en del av utställningen. Public Luxury visades tidigare på ArkDes i Stockholm och nu har ett urval av projekten tagits vidare till Paris för att ingå i utställningen som pågår 14 mars – 9 juni 2019.

Om utställningen Public Luxury:
”Byggnader, monument och offentliga konst är uttryck för vad som kallas offentligt utrymme. Men vem bestämmer vad det här rummet ska vara, och vem formar det? Vem ingår i det och utesluts från det? Svenska arkitekter och designers utforskar paradoxerna i det offentliga rummet och dess tillgänglighet, och föreslår en ny dimension av lyx: offentlig lyx. Denna oxymoron berör problemen i samband med det utrymme som ska vara för alla och som alla kan göra egna, oavsett kön, social status eller bakgrund. Utställningen berättar en historia om det offentliga livet idag.”

I arbetet med Hagastaden har vi haft ett tätt samarbete med konstnären Åsa Jungnelius, vars konstnärliga idé om att röra sig in i en snäcka genomsyrar hela stationen och ger den en unik karaktär. Vårt dagliga arbete på &Rundquist handlar till stor del om att skapa goda offentliga rum och resandemiljöer som kommer alla till gagn. Att integrera och arbeta med konst i de offentliga miljöer vi skapar är givande och viktigt, då det ger mervärde och attraktionskraft till de publika rummen. Vi tycker att det är extra kul att vi får vara med på utställningen Public Luxury, som är en del av den pågående viktiga diskussionen om det offentliga rummet!

 
 

&R PÅ KONSTAKADEMIEN

 

Våra Trätorn i Nationalstadsparken ingår i utställningen Nya receptionsstycken – verk av konstakademiens ledamöter på Konstakademien, Fredsgatan 12. Utställningen som invigdes 9 mars visar utvalda verk av Konstakademiens ledamöter. Henrik Rundquist, &Rundquists grundare och VD är ledamot i Konstakademien sedan 2012, och blev därför tillfrågad om ett verk till utställningen.
”Valet föll på Trätornen för att de är representativa för kontorets verksamhet där arkitekturen för vardaglighetens funktioner kommer till tydligt uttryck, och beskriver en intressant och framåtsyftande design- och produktionsprocess.” – Henrik Rundquist

 
 

NYTT UPPDRAG I TRELLEBORG

 

Vi har varit på startmöte för ett parallellt uppdrag om utformning av en strukturplan för Sjöstaden – Stadskärnan i Trelleborg. Projektet är en del av kommunens stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025, som handlar om att utveckla staden när hamnverksamheten flyttar österut och stora centrala och havsnära ytor frigörs. Vårt team, som består av Sydväst &Rundquist, samt Cowi ser fram emot detta spännande uppdrag!

 
 

TEMA NATIONALMUSEUM

 

Ett nyrenoverat Nationalmuseum stod i fokus för årets första temakväll i februari. Vi började på kontoret med en föreläsning av Rasmus Waern från Wingårdhs, där han berättade om arbetet med renoveringen av museibyggnaden. Därefter tog vi bussen till Blasieholmen för att se resultatet under en guidad rundvandring som avslutades med middag i museets restaurang.

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 6 7 8 9 10 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE