SLUTREDOVISNING PÅ LTH

 

Delia, vår stadsplanerare, är tillbaka efter två inspirerande dagar på Arkitekturskolan i Lund. Hon deltog som gästjury vid studioprojektet Urban Dynamics slutredovisning på Internationella masterprogrammet för Sustainable Urban Design.

 
 

GALAENTRÉ TILL CIRKUS

 

Till Arkitekturgalan på Cirkus den 28 november fick vi i uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet att rita en festlig entréportal i stål. Tidplanen var pressad och från första skiss till färdig entré på plats tog det endast tre veckor, tack vare gott samarbete med Stålbyggnadsinstitutet, Smederna AB som stod för svetsarbetet, och Far from standard som utförde belysningen. Vi är mycket nöjda med resultatet och tycker att det var en väldigt kul uppgift!

 
 

FILM OM TRÄTORNEN

 

Träpriset fyller 50 år och det firar Svenskt Trä genom en digital kalender. ”Bakom varje lucka döljer sig ett filmklipp där antingen en intressant person av vår tid delar med sig av sin syn på trä, träbyggande och framtiden, eller en återblick av en tidigare byggnad i Träprisets långa historia.”

Våra trätorn som nominerades till Träpriset 2016 finns med som en lucka i kalendern.

 
 

PRIS TILL TRAFIKPLATS VÄRTAN

 

På Betonggalan 23 november tilldelades trafikplats Värtan Svensk Betongs pris Helgjutet 2017.

Juryns motivering lyder: Gestaltningen av Trafikplats Värtan, knyter på ett genialiskt sätt ihop staden och trafiken, till en plats med egen identitet av hög kvalitet! Här finns också innovativa betonglösningar där betongens materialitet, i samspel med detaljer och ljussättning, har behandlats mycket professionellt!

Läs mer här.

Foto: Kasper Dudzik

 
 

KONTORET VÄXER !

 

Vi hälsar våra nya medarbetare Malina Nemut och Wiktor Kudzin varmt välkomna till kontoret!

 
 

BROBYGGE PÅ GÅNG

 

Nu har det beslutats att vår bro över Djurgårdsbrunnsviken skall börja byggas, läs mer här!

 

 

 
 

SILVERBALKEN

 

På Stålbyggnadsdagen 26 oktober 2017 tilldelades Henrik Rundquist priset Silverbalken.
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets och stålbyggnadsbranschens nationella utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling.

 
 

WORKSHOP I NORRA KYMLINGE

 

I maj deltog vi som en del av Mandaworks Team tillsammans med Lola Landscape, Ekologigruppen och Noema i en fyra dagars internationell workshop och planeringsuppgift i Norra Kymlinge, Stockholm. Processen har varit spännande och vi har i arbetet fokuserat på att producera, testa och utvärdera prototyper för hållbara stadsdelar med Norra Kymlinge som case.

Workshopen, som organiserades av Vasakronan AB, hade som mål att planera och utreda förutsättningar för att skapa en hållbar och resilient stadsdel, i framkant vad gäller innovation och utveckling med vision om att i framtiden skapa ”den bästa stadsdelen för världen”. Efter workshopen har vi vidareutvecklat materialet till ett dokument: SUR + CITY.

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 10 11 12 13 14 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE