&R I BETONGMAFFIAN

 

I senaste avsnittet av podcasten Betongmaffian medverkar Henrik Rundquist i ett samtal om betongens egenskaper. #25 ”Klumpig” och skön- ett program om betongens form.

 
 

MER STAD! – VI SÖKER ARKITEKTER

 

Staden &Rundquist växer. Vi söker nu arkitekter med 3-5 års erfarenhet som vill medverka till stadsutveckling, ny t-bana, nya tågstationer – strukturer och miljöer som bygger staden!

Att jobba på &Rundquist
Vi värnar om ett öppet och informellt arbetsklimat där allas delaktighet är viktig. Blandningen av små, kortare projekt och större, längre gör att projektgruppernas sammansättning ständigt varieras. Det är en omväxlande arbetsmiljö som ställer krav på snabba fokusförändringar hos alla.

De flesta uppdrag utförs där vi som arkitekter ingår i större projektorganisationer med många kompetensområden och ibland med flera olika beställare eller kravställare.

Vi genomför årligen studieresor, oftast inom Europa, där vi besöker aktuella projekt av den typ vi arbetar med. I övrigt har vi både interna och externa utbildningar, i grupp och enskilt.

Alla anställda har friskvårdersättning och är anslutna till privat sjukvård.

Vi söker nu arkitekter (husbyggnad) – erfarenhetsnivå ca 3-5 år på arkitektkontor eller motsvarande praktisk utövning inom yrket
De vi söker ska uppvisa ett verkligt intresse och förmåga att arbeta med offentliga funktioner i både stadens skala och i komplexa byggnader. Förmåga att arbeta självständigt efter uppsatta mål och med lyhördhet i samverkan med både andra arkitekter och andra kompetensområden värderas också. Du ska även ha förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift för att kunna arbeta i de konsultteam vi ofta samverkar inom.

Vi vänder oss både till de som har erfarenhet och intresse för stadsbyggnad och till de som har erfarenhet och intresse för husbyggnad. Som arkitekt med relativt kort arbetslivserfarenhet är det viktigt att tydligt kunna visa på ambition och intresse för den typ av uppgifter som vi arbetar med, förmåga att arbeta lösningsorienterat och i grupp.

Utbildning: Examen (eller fullgjord utbildning) på Masternivå i arkitektur
Även andra erfarenheter och utbildningar utanför arkitektyrket kan vara meriterande.

I värderingen ingår även färdigheter i de program vi främst arbetar med:
AutoCad, Revit, Adobe CS, Rhino och Sketch Up

Ansökan: Personlig beskrivning, CV, personliga referenser och max 5 utvalda representativa referensprojekt (Referensprojekt max 10 MB med max 10 A4 sidor).

Maila ansökan till info@rundquist.se
Vi behandlar ansökningar löpande.

 
 

BRO ÖVER VASADOCKAN PÅ PLATS!

 

Nu är vår rostfria bro över Vasadockan på Djurgården lyft på plats!

 
 

PRIS TILL KALLHÄLL STATION

 

Kallhäll station har tilldelats Järfälla kommuns pris Byggnadsmärket 2016. Priset delas ut årligen för att främja god byggnadskultur.
Motivering: ”Kallhäll station är ett fint exempel på nutida kollektivtrafikanläggning med hållbarhet, komfort och gestaltning i fokus. Byggnadernas och även brons formgivning utgår från funktionen och skapar på så sätt en ren och tydlig gestaltning. Färgsättningen, volymernas formverkan och träfasadens textur ger anläggningen kvaliteter och utgör tillsammans en välkomponerad helhet. På så sätt spelar anläggning väl in på platsen och utgör ett positivt tillskott till stadsdelsmiljön i Kallhäll. Komfort, trivsel och säkerhet för resenärerna har tillgodosetts på ett bra sätt. Uppgraderingen av stationen främjar hållbart resande.”

 
 

VI VÄXER!

 

Vi hälsar Diane Corruble varmt välkommen till kontoret!

 

 
 

VERKSTADSBESÖK

 

Snart är vår rostfria bro som ska ligga över Vasadockan på Djurgården klar. Här är vi nere på stålverkstaden i Sölvesborg, tillsammans med kungl. Djurgårdens Förvaltning, för att se att allt blivit rätt. Och det har det!

 
 

JURYARBETE KASPER SALIN

 

Årets Kasper Salin vinnare 2016 blev bostadshuset Studio 1 av Johannes Norlander.
Se juryns ordförande Henrik Rundquist prata om projektet i SVT.

 
 

VI VÄXER!

 

Vi hälsar Mara Parfenovica och Ebru Evgin varmt välkomna till kontoret!

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 10 11 12 13 14 15

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE